Entreprenørskab

Hvad er entreprenørskab og kan man bruge det i en etableret virksomhed?

Entreprenørskab – på dansk også benævnt iværksætteri kan defineres som en proces med at designe og igangsætte en ny virksomhed. Typisk starter iværksættere og entreprenører i det små baseret på en forretningsidé.

Innovation og risikovillighed kendertegner iværksætteri/entreprenørskab og er en væsentlig del i et stadigt skiftende og stadig mere konkurrencepræget globalt marked.

De starter ofte for meget små midler og ingen løn i en lang periode. De udvikler typisk nye produkter eller ydelser, som dækker et andet behov end det der findes på markedet i forvejen.

Entreprenørskab kan være økonomisk risikofyldt, fordi der ikke er nogen garanti for, at virksomheden vil få kundernes opmærksomhed, og iværksætteren kan ende med at tabe penge i de første par år.

Derfor er det ofte bestemte typer, passionerede og iderige personer med en vision om at gøre en forskel, som vi ser som iværksættere. Det er ikke altid drømmen om profit, der driver dem, men mere ønske om at gøre en forskel og skabe noget, som ingen andre har tænkt på før.

Innovation er kernen i iværksætteri, evnen til at opdage og analysere et behov og arbejde på at finde en løsning, som kunden ønsker at betale for. Det kræver at man finder de emotionelle behov hos kunden, altså den dybere baggrund for at kunden vælger at skifte produkt eller ydelse eller simpelthen tager en nyt koncept til sig.

 

Hvorfor skal etablerede organisationer arbejde med iværksætteri?

Entreprenørskab er afgørende for store virksomheders udvikling. Det er med til at styrke deres konkurrenceevne og strategisk fornyelse af det eksisterende forretningsområde.

Disse virksomheder er ofte bundet af mange års succes og indtjening, og er derfor ikke så risikovillige til at ændre den gode sunde forretning og prøve nye ting. De kan have et brand, som de værner om. En dårlig oplevelse eller mislykkes tiltag kan ødelægge mange års opbygget brand.

En virksomheds kultur kan også være en barriere for udvikling af virksomheden. Der kan være ejere eller ledere, som har været i virksomheden i mange år, der holder fast i rutiner for at bevare det etablerede marked. Og en virksomhedskultur kan være svær at ændre, og kræver at man arbejder med alle led i organisationen.

Hvilken status har iværksætteri og innovation i Danmark?

Danske politikere er i dag overvejende grad enige om, at iværksætteri og innovation er vigtigt for Danmarks fremtid. Danmark er et lille land med en åben økonomi. Derfor har vi brug for et højt uddannelsesniveau og evnen til at være innovative, hvis vi vil klare os i konkurrencen med andre lande.

Nye virksomheder har det desuden med at skabe flere jobs, end de nedlægger, mens det forholder sig omvendt med de store, gamle virksomheder.

Professor Daniel Hjorth fra CBS udtaler at interessen for iværksætteri blandt studerende er særligt stærk i Danmark sammenlignet med andre lande i disse år. Ifølge ham er en af forklaringerne, at de unge i dag spejler sig i andre iværksætteres store succeser, og at de ikke i så høj grad som tidligere generationer ligger under for janteloven.

Hvilke lande er kendt for en stærk iværksætterkultur og høj grad af innovation?

USA er et af de lande i verden, der er bedst kendt for sin evne til at skabe nye, innovative virksomheder. Særligt inden for teknologibranchen, hvor det kreative miljø i Silicon Valley er kendt for at have dannet fundamentet for virksomheder som Apple, Google og eBay.

Amerikanerne har en meget stærk iværksætterkultur og har desuden masser af investorer, der er villige til at støtte nye virksomheder med penge, viden og netværk.

New Zealand har gennem en målrettet iværksætterpolitik formået at blive et af de mest attraktive lande for iværksætteri. For eksempel har landet haft stor succes med at tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft ved blandt at give ophold i landet til alle iværksættere, der kan påvise, at deres virksomhed gavner New Zealands økonomi.

Finland har en af de stærkeste iværksætterkulturer i Europa. Iværksætteri har høj status i befolkningen, og i OECD’s målinger ligger landets iværksætterkultur på højde med USAs. Men også Danmark er i dag anerkendt som et af verdens bedste lande for iværksætteri. I Verdensbankens rapport ”Doing Business 2015” ligger Danmark på en fjerdeplads på listen over verdens bedste lande for iværksætteri.

Venture – risikovillighed

En virksomheds entreprenørånd betragtes som et middel til organisatorisk fornyelse.

Ud over fokus på innovation, er risikovillighed også benævnt venture et vigtigt at nævne.

Mens innovation skaber udvikling fra produkt og proces til teknologi og administration er venturing – evnen til at være risikovillig, også et vigtigt element for at kunne skabe udvikling.

Det er de færreste geniale idéer, som er blevet en succes, der ikke har været med en vis risikofyldt indsats – både økonomisk men også brandmæssigt.

Eksempler på risici i større organisationer kan være: Omdefinering af forretningskonceptet, reorganisering, og indførelsen af ​​systemiske ændringer for innovation.

Begrebet joint venture er også blevet mere udbredt, hvor flere organisationer indgår en risiko sammen. Dermed at der flere interessenter, der ønsker succes og har en motivation til at lykkes.

innovation og entreprenørskab

Design Thinking og entreprenørskab

Hvad har design Thinking og entreprenørskab med hinanden at gøre?

Design Thinking kan bl.a. defineres ved, at man skal tænke som en designer, nemlig på slutresultatet man ønsker og ikke på barriere, begrænsninger og kutymer.

Entreprenører har ofte en idé eller ønske om at udvikle et bestemt produkt eller ydelse, og er fast besluttet på og ofte også evnen og stædighed til at lykkes med det.

Derfor er iværksættere en trussel for veletablerede virksomheder, der typisk tænker traditionelt og i drift, hvor entreprenørens mindset og interesse og kompetencer ligger et andet sted.

Entreprenør typen er også kendt for ikke at blive siddende fast i samme projekt eller virksomhed al for længe. Deres drivkraft motiveres af nye spændende projekter og lysten til at skabe noget nyt. Selve driften af projektet er ikke entreprenørens stærke side, og medmindre de kan bidrage til yderligere udvikling, så finder de typisk andre projekter at kaste sig over.

Hvordan kan virksomhederne bruge entreprenører?

Som artiklen lægger op til, bør virksomheder i dag måske tiltrække entreprenørtyper som et led i deres innovationskultur/strategi. Være afklaret med, at de ikke vil være en del af virksomheden i mange år, men bruge deres evner og idéer i en kortere årrække.

Virksomhederne mener måske at det er det de allerede gør, men når man kigger på profilerne bag virksomhedernes forretningsudviklere, så er kendetegnet ikke en entreprenør type men nærmere en projektleder type. Og disse 2 typer må ikke sammenlignes men skal dog kunne arbejde sammen.

Giv entreprenøren frie rammer i virksomheden og vær opmærksom på ikke at sætte dem i bås med organisationens øvrige normer og personale. For at entreprenør typen blomstrer skal de ikke være omgivet af regler og kutymer, men have friheden til at skabe utraditionelle løsninger.

Business Angels

Entreprenører der vælger at starte op selv, er ofte økonomisk begrænset i at vækste, når de når en vis størrelse. Her kommer Business Angels ind i billedet. Danske Business Angels investerer i omegnen af 2-3 milliarder kr. årligt i vækstvirksomheder.

Private investorer, der udover at tilføre kapital også går aktivt ind i virksomheden, bliver ofte betegnet som Business Angels. Det er typisk velhavende personer, der tidligere selv har ejet en virksomhed og nu ønsker at udnytte deres viden og kapital for at starte og udvikle nye virksomheder.

Der findes omkring 1.000 Business Angels i Danmark. Nogle investerer på egen hånd, mens en del er organiseret i Danish Venture Capital and Private Equity Association (DVCA).

Business Angels foretrækker for tiden virksomheder, som inden for en kort tidshorisont er tæt på et positivt cash flow.

Følgende karakteristika finder man typisk i virksomheder, der er interessante for business Angels:

 • Der er stort potentiale for vækst og afkast
 • At det er en branche, som investoren har erfaring fra eller interesserer sig for
 • Virksomheden har typisk brug for ½ – 10 mio. i kapital.

Af kendte danske business Angels kan vi bl.a. nævne Jesper Buch – stifteren af Just-Eat, Moonis Kamil stifter af I-posen og Onfone, Tommy Andersen stifter af Libratone, Stig Hølledig solgte sin virksomhed Corebit for 335 mio. og kåret i 2012 som årets iværksætter

Design thinking

Lederuddannelse

Design Thinking og innovative processer

 

Hvad er design Thinking?

Design Thinking er helt grundlæggende en brugercentreret tilgang til problem- og opgaveløsning. Det betyder, at man skaber løsninger på specifikke problemer ved at føre opgavens ultimative formål igennem fra koncept til lancering – og videre i brugen, reevaluering og optimering.

Det kræver innovativ ideudvikling at skabe nye services og produkter, der skaber merværdi for kunden. Apple og IBM er eksempler på virksomheder, der har indset, hvordan innovation via Design Thinking er vejen til vellykkede produkter og koncepter.

„Design thinking is a human-centered approach to innovation that draws from the designer’s toolkit to integrate the needs of people, the possibilities of technology, and the requirements for business success.“

– Tim Brown, President and CEO at IDEO

Hvorfor bruge Design Thinking?

Design Thinking kan bruges til mange formål –  f.eks. at nytænke services, produkter, markedsføring og oplevelser. Og det starter altid med brugerne – de brugere/kunder virksomheden enten allerede har eller dem, som de gerne vil have fat i.

Innovative virksomheder har ofte større markedsandele, højere vækstrater og bedre lønsomhed end deres konkurrenter. De klarer sig bedre gennem kriser end virksomheder, der er mindre forandringsparate.

I dag skal virksomheder i højere grad åbne sig op for det omgivende samfund for at kunne følge trends og nye markedsbehov.

De virksomheder der på en intelligent måde formår at forstå deres produkt gennem kundens øjne, og forstår hvilke tanker og følelser der er på spil, vil i højere grad kunne skabe produkter i overensstemmelse med kundernes reelle behov.

Det er derfor vigtigt, at man som virksomhed ofte går på opdagelse i brugernes univers og forsøger at forstå de dybereliggende forklaringer, der ligger til grund for en specifik brugeroplevelse.

design thinking modul

Direktionen skal turde gå forrest

Hvis en virksomhed vil disponeres for nytænkning, skal arbejdet med innovation helt ind i kernen af virksomhedens DNA. Innovationsstrategien skal derfor tage sit naturlige udspring i den overordnede forretningsstrategi. Direktionen skal gå forrest og vise resten af organisationen, at innovation har høj prioritet, og at forretnings- og innovationstænkning går hånd i hånd.

Innovation handler ikke kun om produkter og forretningsmodeller, men også om organisatorisk infrastruktur. Virksomheder kan styrke sin innovation ved at bringe forskellige kompetencer i samspil – det gælder både internt i virksomheden, men gælder også i eksterne forhold.

I en verden med nye konkurrerende markeder, er det vigtigt at søge mod kreative samarbejder. Virksomheder der indgår nye og intelligente partnerskaber, øger mulighederne for at finde på nye innovative løsninger.

Design Thinking – en process der aldrig stopper

Innovation er på mange måder en intuitiv disciplin – man skal være åben, nysgerrig og kreativ. Men innovation handler også om timing og systematik.

I produktets modningsfase er det ofte et strategisk godt tidspunkt at have klargjort, hvilke innovative tiltag der skal til for at forny et produkts levetid. Virksomheder må derfor betragte innovation som en kæderække af processer, der aldrig stopper.

Planlægger man et innovationsforløb kan man systematisere det ved at inddele innovationsprocessen i tidsafgrænsede faser for at bevare en nødvendig grad af kontrol. I begyndelsen af hver fase åbner man op for kreativiteten og eksperimenterer med nye mulighedsrum.

Som afslutning på hver fase skal der tages en endelig beslutning og mulighederne koges ned til én ide, man vælger at forfølge. Og en ny fase kan i princippet begynde. På den måde bliver innovation sat i system, og man får mulighed for at styre processen.

design thinking process

Verdens mest innovative virksomheder

Boston Consulting Group har udpeget verdens 50 mest innovative virksomheder i 2015, hvoraf Apple, Google og Tesla indtager de tre første. 3 andre bilproducenter er også at finde i top-10 – nemlig Toyota, BMW og Daimler. 10 af virksomhederne på listen er fra Asien, mens 11 er europæiske.

En del af disse er tyskejede, mens der stadig ikke er nogen danske virksomheder i det fine selskab. De øverste pladser på listen er domineret af it- og techvirksomheder, hvilket heller ikke så overraskende, taget i betragtning af de seneste 10 års eksplosive teknologiske udvikling inden for mobilteknologi og sociale medier.

Business model Generation

Lederuddannelse

Business Model Generation

Business Model Generation

Hvad er Business Model Generation?

Alexander Osterwalder & Yves Pigneur har skrevet bogen Business Model Generation, der giver dig stærke, simple og afprøvede værktøjer til at forstå, re-designe og implementere forretningsmodeller.

Bogen er en praktisk anvendelig og inspirerende håndbog for alle, der vil forbedre deres forretningsplan eller udvikle en ny.

Som teksten på bogens forside skriver ”Bogen henvender sig til nytænkere, banebrydere og rebeller, der vil trodse forældede forretningsmodeller og designe fremtidens virksomheder”. Bogen er et resultat af input fra 470 business model canvas praktikere fra 45 forskellige lande. Business Model Generation er også udkommet på dansk.

Helt enkelt handler innovation af forretningsmodeller om at skabe værdi – for virksomheder, for kunder og for samfundet.

Innovation af forretningsmodeller er ikke noget nyt. Da grundlæggerne af Diners Club i 1950 indførte kreditkortet, var det nytænkning af en forretningsmodel. Det samme gjaldt Xerox, da de lancerede leasing af fotokopimaskiner. I dag transformeres innovative forretningsmodeller i et hidtil uset omgang og tempo.

Business Model Generation er for dig, der er parat til at opgive forældede tankegange og skabe nye, innovative forretningsmodeller for at skabe værdi hos kunderne. Modellen henvender sig til ledere af alle typer af organisationer, konsulenter og iværksættere.

Michael Porters Five Forces

De fleste virksomhedsledere, der har læst på universitet eller business School kender til Michael Porters Five Forces, der i starten af 1980’erne introducerede strategimodellen, der skaber overblik over muligheder og konkurrencesituationen.

Modellen afdækker, hvor attraktivt det er at befinde sig i en branche eller at gå ind i en given branche. Hvis virksomheden allerede er i branchen, kan modellen også være med til at afklare, hvor stærk en position virksomheden har indtaget.

Porters Five Forces belyser 5 elementer som har indflydelse på strukturen og styrkeforholdet i en given branche og hvilken konkurrencesituation man befinder sig i lige nu.

 • Leverandørernes forhandlingsstyrke
 • Truslen fra substituerede produkter
 • Truslen fra nye indtrængere
 • Rivalisering mellem eksisterende virksomheder i branchen
 • Købernes forhandlingsstyrke

Porters Five Forces anvendes stadig af mange virksomheder, men er mere velegnet i et stabilt marked og tager ikke højde for den hastighed hvormed teknologi, digitalisering og kundernes behovsmønstre ændrer sig.

Blue Ocean Strategy

Efter Porters Five Forces introducerede INSEAD professorerne W. Chan Kim og Renée Mauborgne fra business-skolen INSEAD i 2004 strategimodellen Blue Ocean Strategy, hvis formål var at komme ud af den eksisterende konkurrencesituation ”Red Ocean” ved at skabe tilpassede eller nye produkter, der matchede kundernes behov, skabte nye behov hos kunderne eller gik ind på et helt nyt marked. En lidt mere proaktiv strategi, hvis formål var at skabe værdi for kunden og øge kundernes ”willingness to pay”.

Blue Ocean Strategy er stadig et meget anvendeligt strategiværktøj og anvendes af mange virksomheder.

Eksempler på Gamechanger virksomheder

Apple, Google, Airbnb, Uber, Alibaba, Red Bull og Nespresso viser, at der er behov for at gå nye veje, hvor ingen har været før.

Pludselig dukker nye virksomheder op, der på utraditionel vis udfordrer de store markedsførende virksomheder, fordi de udbyder varer, der erstatter tidligere behov eller henvender sig til en målgruppe, der ikke er ramt før. Fælles for dem alle er, at de har sat kunden og kundens behov i fokus, og ikke hvad virksomheden i forvejen er gode til.

Markedet er endvidere eksploderet med app’s og andre kundetilpassede digitale løsninger, der gør det nemt og overskueligt for kunderne, at bruge ydelserne. Samtidig er kunderne i dag langt bedre til at undersøge markedet og har nem adgang til disse oplysninger.

I bestræbelserne på at gøre noget nyt og anderledes, var det de 9 elementer i Osterwalder’s Business Model Canvas (bmc) model, der blev anvendt til at skabe overblikket over virksomhedens interne og eksterne muligheder og styrker.

Business Model Generation skrevet af Alexander Osterwalder tager udgangspunkt i forretningsmodellen fra Business Model Canvas, der er bygget op omkring et visuelt diagram, som beskriver en virksomheds eller produkts værdiskabelse, infrastruktur, kunder og økonomi.

Business Model Generation giver dig praktiske innovative teknikker, der i dag anvendes af ledende globale virksomheder. Modellen giver dig en systematisk forståelse af, hvordan din forretningsmodel ser ud, og hvordan den kan ”ommøbleres”.

Den giver et grundigt indblik i, hvad forretningsmodeller er og beskriver traditionelle og helt nye modeller samt deres dynamikker, innovationsteknikker, hvordan man positionerer sig i et stærkt konkurrencepræget marked, og hvordan man fører an i nytænkningen af sin egen organisations forretningsmodel.

Se her en 2 minutters video, der hurtigt illustrerer de 9 grundelementer i forretningsmodellen:

Nye innovative forretningsmodeller dukker op, og det er meget populært at tale om disruptive innovation, deleøkonomi og Gamechanger mindset. Der er konstant fokus på start up virksomheder, iværksættere og entreprenører, der med færre midler tager markedsandele fra etablerede virksomheder, fordi de dækker nye behov hos kunderne, man ikke har set før.

Hvordan arbejder man med Business Model Generation?

Hvordan arbejder man med at skabe en forretning, der differentierer sig fra konkurrenterne og derved kommer ud af den eksisterende konkurrence?

Hvordan sætter man spørgsmålstegn ved, udfordrer og transformerer de gamle og forældede modeller? Hvordan forvandler man visionære ideer til utraditionelle banebrydende forretningsmodeller?

Osterwalders Business Model Generation illustrerer de grundlæggende elementer i en forretningsmodel enkelt og i et visuelt format. En del af værktøjerne er taget fra design verdenen, hvor designere arbejder kompromisløst med at skabe det “nye”, opdage det uudforskede eller opdage nye funktionelle anvendelser. Populært kaldes denne måde at arbejde på “Design Thinking”.

Et andet populært begreb “Service Design” ses anvendt i arbejdet på at effektivisere arbejdsgange og forbedring af kundens oplevelser med udgangspunkt i kundens øgede krav til service og fleksibilitet samt mere effektiv udnyttelse af ressourcer.

En designer arbejder med at udvide fantasiens grænser, frembringe nye muligheder og i sidste ende skabe værdi for kunderne. Det forudsætter, at man har evnen til at forestille sig det, der ikke eksisterer endnu. Metoden ses også anvendt i begrebet service design, hvor man arbejder ud fra samme mindset om at skabe den bedste service for sine kunder.

Mange erhvervsledere praktiserer design, service design og design thinking hver dag uden at vide det. De designer organisationsdiagrammer, strategier, forretningsmodeller, processer og projekter. For at kunne gøre det, må de tage højde for faktorer som konkurrenter, teknologi, juridiske betingelser/begrænsninger. For at kunne opdage det ”nye”, kræver det, at de også gør det på ukendt og uudforsket territorium.

De 6 design teknikker, der anvendes til at skabe nye forretningsmodeller er:

 • Kundekendskab
 • Idéskabelse
 • Visuel tænkning
 • Prototyper
 • Storytelling
 • Scenarier

De fleste virksomheder investerer mange penge i markedsresearch, men ofte fanger de ikke kundernes baggrund for at vælge et givent produkt eller ydelse, når de efterfølgende udvikler produkter, ydelser og forretningsmodeller.

Det betyder ikke, at kunden skal være det eneste udgangspunkt for et innovationstiltag, men vellykket innovation handler om at kunne forstå kunderne, deres miljø, daglige rutiner, problemer og drømme. Her kan man med fordel anvende innovationsprocesserne bag Design Thinking og antropologiske undersøgelser.

En af de grundlæggende elementer i Business Model Generation er, hvordan man kommer på nye ideer til forretningsmodellen. En af udfordringerne er at ignorere status quo og tilsidesætte bekymringer om de driftsmæssige problemstillinger. Nye forretningsmodeller handler om at udfordre det gængse for at designe originale modeller, der opfylder uopfyldte, nye eller skjulte kundebehov.

Hvad nu hvis?

Tit er det svært at udtænkte innovative forretningsmodeller, fordi vi holdes tilbage i vores tankegang af status quo og vores komfortzone, “vi ved hvad vi har, men vi ved ikke hvor det ”nye” vil bringe os hen”.

Virksomhederne skal starte med spørgsmålet ”hvad nu hvis ?” Det provokerer os og udfordrer vores tankegang.

IKEA, SKYPE, ROLLS-ROYCE er blot nogle af de klassiske eksempler på, hvordan man ændrer kutymer i branchen. IKEA ved at levere usamlede møbler og derved spare masser af lagerkapacitet, SKYPE ved at tilbyde gratis opringning til hele verden og ROLLS-ROYCE ved at leje deres motorer på timebasis i stedet for at sælge dem.

Innovation af forretningsmodeller kommer sjældent ved et tilfælde. Men det er heller ikke kun forbeholdt kreative erhvervsgenier som f.eks. Steve Jobs og Elon Musk. Det skal struktureres i processer, og der skal laves indsatsgrupper, der arbejder med innovation.

Helt enkelt kan man dele Business Model Generation processen op i 3 faser

 • Undersøg og forstå
 • Udarbejd prototyper på forretningsmodeller
 • Implementer forretningsmodellen

Executive Leadership Programme

Hele tankegangen med at tænke som en designer og arbejde med business model innovation har vi udviklet et skræddersyet forretningsudviklingsprogram om.

Formålet er at give deltagerne ny inspiration og værktøjer til at udvikle deres virksomhed og sikrer fremtid vækst.

Programmet indeholder 3 moduler, der afholdes over 8 dage i hhv. Potsdam/Berlin, Madrid og Kolding.

Første modul handler om Design Thinking og innovationsprocesser, hvilket faciliteres af den første D-School og søsterorganisation til Stanford University i Design Thinking. Her trænes deltagerne i at anvende innovationsprocesser, der skal resultere i dybere indsigt i uopfyldte behov hos deres kunder. Innovation og Design Thinking er vigtige elementer i virksomhedens interne kultur, og derfor er det vigtigt, at dette budskab kommer oppefra i en organisation.

Andet modul varetage af den toprankede business School IE (Instituto de Empresa) i Madrid også kendt for at være en forretningsskole for entreprenører. Her er den kendte Gamechanger ekspert og professor i strategi, innovation og marketing Peter Fisk facilitator. Her arbejder deltagerne i 3 dage med business model innovation og får den sidste dag mulighed for at praktisere øvelserne på deres egen virksomhedsmodel med individuel sparring fra professoren. Peter Fisk tager i hans undervisning udgangspunkt i bogen Business Model Generation af Alexander Osterwalder og flere aktuelle business cases fra hans bog Gamechangers.

På tredje modul der også varetages af IE Business School og Peter Fisk, lærer deltagerne hvordan de hjemme i egen virksomhed får mere succes med at implementere nye forretningsmodeller.

Executive Leadership Programme henvender sig til ledere og eksperter på strategisk niveau fra hele Europa, der har ønske om at skabe fremtidig vækst for deres virksomhed. Vores kandidater er bevidste om, at fremtidens kunder og marked udvikler sig med en hastighed, vi ikke har set før.

Deltagerne kommer fra forskellige brancher og det er sparringen mellem de forskelligartede virksomheder, der giver inspiration til at tænke utraditionelt og komme på innovative løsninger på virksomhedens udfordringer.

Our programs

Our programmes

Our programmes are designed for senior executives, managers and specialists who want short and effective training at master level from Europe’s leading business universities.  Such facilities include the IE Business School, Madrid, HPI D-School, Postdam and IBC Innovation Factory in Kolding.

 

Executive Leadership Programme

Executive Leadership Programme is the essence of latest knowledge from IE Business School, the number 1 Business School in Europe.

Advanced Sales Programme

Advanced Sales Programme is a sales education on Master level from IE Business School in Madrid.

ETFE

eTfe
Tag den for mig….
Bryst tortur har altid været en svær ting for mig.
Specielt at få klemt vorterne sammen og særligt efter brysterne er piercet. Det gør bare så ufedt ondt, og jeg ved ikke hvordan jeg skal arbejde med smerten.
Denne del har jeg dog ikke nævnt, fordi jeg så håbede det ikke ville finde sted. Men jeg tog fejl.
Siddende ovenpå ham, skal jeg placere hænderne på væggen og lade dem blive der. Jeg kan se mine bryster hænger tungt ned i det fri. Blottet og sårbare….
Selvfølgelig sker det. Hans hænder lægger sig på hvert bryst, glider ned til brystvorten.
Jeg prøver at koncentrer mig om resten af min krop mod hans, trække vejret dybt og ikke gå i baglås. Da jeg mærker taget strammes om mine vorter. Jeg mærker smerten skyde gennem mig, nå min hjerne og hive mig ud af liderligheden.
Jeg panikker, det er ikke den vej jeg vil.
Selv om han kan se jeg kæmper, bliver klar i blikket og er på kanten til raseri, så slipper han ikke. Taget strammes blot og smerten tiltager.
“Tag den for mig, baby”
Og pludselig er jeg med. Jeg følger ham, tillader uden bøvl, glider ind i underkastelsens smerte som blander sig med hans søde ord, som dog ikke levner skyggen af tvivl om hvad jeg skal levere og han vil have.
For mig er denne måde at få ordre på helt ny, men den virker og jeg kan.
Hver berøring fremkalder smerte, men smerten fremkalder en liderlighed som jeg ikke kan styre. Mine brystvorter som jeg ikke troede kunne modtage i den retning, bringer mig nu ind i dybet ved hver berøring og jeg modtager og vil ha mere.
Jeg tog smerten og jeg nød smerten, alene for ham.
eTfe
Nyt navn
Jeg har meget længe ønsket et nyt navn når jeg færdes på nettet.
Tiden har for mig været den rette i lang tid, men det var omstændighederne ikke og derfor blev det ikke til noget.
Nu bestemmer jeg selv og nu skal det være.
Jeg vil de næste par måneder summe over hvad navnet skal være, det må gerne være et som ”smager godt i min mund” til den jeg er nu.
Er spændt på hvor jeg ender.
eTfe
Ufrivillig tørst
Glaskrukken hænger mellem hendes ben lige ud for hendes knæ, hanken er hæftet op på intimpiercingerne og hun kan mærke tyngden af den. Den er ikke så tung at hun ikke kan holde det ud, men hun ved det forandre sig.
Han holder den store liter flaske med vand frem. ”drik baby, du er tørstig”
Egentlig er jeg slet ikke tørstig, men jeg nikker og drikker lydigt.
Langsomt fyldes min mave, den bliver udspilet og stor. Tissetrangen melder sig sammen med genertheden.
Til sidst vinder trangen til at tisse og langsomt men sikkert fyldes glaskrukken mellem benene og den bliver tungere og tungere og trækket er nu stærkere. Hver gang kroppen bevæger sig, gynger krukken og øger trækket.
Den næste flaske holdes frem, igen fyldt med vand og efterfulgt af ordren ”drik”
Hun drikker igen., denne gang med en tåre i øjenkrogen.
eTfe

El cigaretter til de trængende som vil ryge indenfor

Vi hos NodicExec vil selvfølgelig aldrig anbefale rygning indenfor. Men vi ved at der gennem kurser og forløb kan opstå en bestemt trang hos personer som til dagligt ryger.

el cigaret

Derfor er det hermed også lovligt hos os, i respekt for andre at tage en el cigaret med til kurserne. Først og fremmest skal det dog siges at vi på det kratisgste anbefaler at man slet ikke ryger. Men vi er samtidig overraskede over, at det egentligt kan være et relativt til at ryge sundt alternativ.

Det vigtigste for os er dog at el cigaretten kun emitere vanddampe og lidt duft, som sjældent generer nogle. Er du alligevel til stede og føler dig generet af dampen fra en trængende ryger – så prik til ham. Jeg er sikker på han gerne rykker et par sæder til højre eller venstre. Eller for den sags skyld sætter sig ned bagerst inden han trykker på knappen på sin elektriske cigaret. El cigaretter kan købes enormt mange steder i Danmark, vi har dog henvist på linket herover til en af de bedre steder og vil derfor anbefale du anskaffer dig en af deres el cigaretter inden du kommer til vores kurser. Du kan selvfølgelig indtage nikotin på andre faconer. Erfaring fra vores tidligere kursister er dog at afhængigheden aldrig helt forsvinder ved et sølle plaster.

e cigaretrøg elcigaret

Det er både bevægelsen og fornemmelsen man har behov for. Det er også grunden til at de fleste el cigaretter er udformet som rigtige “smøger” og giver derfor forbrugeren samme fornemmelse at ryge og nyde produktet som en helt autentisk cigaret. En e cigaret, som de ofte også bliver kaldt, er selvfølgelig ikke helt det samme som en korrekt cigaret der er fyldt med tobak. Denne er en elektronisk enhed, som består af batterier og nikotin i flydende form som batteriet opvarmer, fordamper og skaber til en let vand-røg med smag du kan indtage i stedet for tobaksrøgen.

Nogle kan dog ikke helt lide fornemmelsen når de skal ryge på elektroniske enheder. Ofte handler det faktisk bare om at man kommer til at inhalerer forkert. Dette giver derfor også god grund til at vi lige kort, forklarer det. Hvordan man inhalerer korrekt af en e-cigaret.

Mange prøver at ryge el cigaretter på samme måde som normale tobaksfyldte smøger. Det er forkert. Du må ikke gøre brug af røg i munden til lunge teknikken. Du skal i stedet hellere når du ryger elektronisk trækket vejret og dine sug helt ned i lungen direkte og puste ud med det samme.

Med den teknik undgår du en fornemmelse af at du får unødvendigt meget luft med ned i lungerne. Det er svært at svare på, hvorfor den ene ryge teknik er bedre end den anden. De fleste finder det dog både mere behageligere og ryger generelt mindre (fordi de optager mere nikotin pr. sug) med den sidstnævnte teknik. Modsat den normale måde, eller den teknik de måske ubevidst har benyttet sig af tidligere.

 

 

 

Certificering og akkreditering

IE Business School

Certificering og akkreditering

En akkreditering er et bevis for, at en Business School leverer kvalitet og har internationalt fokus.

Derudover vurderer man også om den enkelte business School har en god balance mellem høj akademisk kvalitet og professionel relevans i forhold til nationalt og internationalt erhvervsliv.

Akkrediteringer har stor betydning for den enkelte business school, da det er med til at fastholde og styrke sin position på markedet og for at kunne tiltrække de rigtige studerende/deltagere, forskere og samarbejdspartnere i en voksende konkurrencepræget branche.

En af de helt eftertragtede akkrediteringer blandt business Schools er ”Triple Crown”. Kun 35 business schools, svarende til 1% i verden har en Triple Crown akkreditering, hvilket er en sammenslutning af 3 af de mest ledende internationale kvalitetssystemer, nemlig AACSB AMBA og EQUIS.,

Om AACSB

Denne akkreditering tildeles af European Foundation of Management Development, som er en gruppe af de mest anerkendte business schools i verden. AASCB har fokus på erhvervslivet og regnskabsmæssige uddannelser på bachelor, master og Ph.D. niveau. Denne institution er verdenskendt, som en af de ældste og mest anerkendte, og har bl.a. fokus på at medlemmerne konstant forbedrer deres ekspertise og uddannelser.

Om EQUIS

EQUIS har ikke kun selve uddannelsen med i deres vurdering, men har også fokus på graden af forskning, e-learning, gennemførelsen af uddannelsen og hvad man gør for fællesskabet. De fokuserer udelukkende på lederuddannelser, typisk fra grundlæggende lederuddannelser op til Ph.D og MBA-uddannelser.

De lægger stor vægt på, at uddannelsen skal have et stærkt link til erhvervslivet og derfor stilles der også store krav til forskningspotentiale. EQUIS vægter et effektivt læringsmiljø, som fremmer deltagernes ledelses- og iværksætterkvalifikationer samt deres følelse af globalt ansvar. Innovation er også et af nøglepunkterne, bl.a. design thinking og pædagogik.

Business schools, som er akkrediteret af EQUIS skal kunne vise en høj grad af internationalisering idet virksomheder rekrutterer medarbejdere fra hele verden og der er en stigende tendens til at mange studerende, vælger at tage deres uddannelse uden for eget hjemland.

Om AMBA

AMBA er en forkortelse af ”Association of MBA’s”. En uafhængig, international organisation primært for MBA uddannelser, hvis primære formål er at sikre høje standarder for MBA-uddannelser overalt i verden.

AMBA’s medlemmer vurderes specielt på, om de har bedste standarder i undervisningen, værdien af indholdet i pensum og elev interaktion. AMBA formål er at fremme innovation, og dermed sikre sig at de internationale business schools gennemfører deres uddannelser på højeste niveau.

Et ønske om en billedserie

Hun har fremsat et ønske om, at vi skal lave en billedserie, som er lidt mere hardcore end de sædvanlige billeder vi laver. Hmm… tænkte jeg, hvad mon hun har i tankerne? Hardcore kan jo være mange ting og jeg elsker jo det lidt underspillede erotiske og stemningsfulde billede, som læner sig op ad en fortælling med fantasiens frie komposition.

Jeg tænker ofte i billeder og har da også flere gange tænkt i serier, som var mere direkte, altså lidt a la pik i kusse og pik i mund, men jeg tror ikke det er den slags billeder vi er ude i.

Kunsten er, at bevare en form for anonymitet og samtidig virke afslørende. I mine billeder vil jeg gerne udtrykke mit ejerskab, mine erotiske fantasier og vores gensidige kærlighed og så ønsker jeg ikke at virke plat. Jeg ønsker heller ikke at vise en gennembanket røv med kæmpe store blå plamager – det tænder mig ganske enkelt ikke.

Men jeg vil gerne være mere hardcore og filmer gerne hendes søde numse efter jeg har påført hende mærker med pisken eller mine hænder. Den fine røde numse, som hun viser på billedet finder jeg enormt erotisk og knytter der sig så en lille historie til billedet, så er jeg med. Måske jeg skal sprede lidt safran på hende? Men prisen på safran er bare lidt høj – som jeg læser det.

Faktisk har jeg allerede taget hardcore billeder af hende. Billeder hvor hun sidder på hug og knepper sin kusse med en dildo mens jeg tager hende i munden, så tårerne triller ned ad kinden og makeuppen flyder. Sådanne billeder tænder mig også, men de er nok lidt for afslørende til at lægge ud på nettet?

Måske jeg skal finde kameraet frem i aften 😉