Kategori: Entreprænørskab

SMART Model

SMART-modellen

Billede taget fra nikolajbonde.dk/naa-dine-maal-smart-modellen/ SMART-modellen er en metode til at skabe brugbare og realistiske målsætninger. Modellen bruges i alle former for projektledelse, da den er bred nok til at favne mange forskellige arbejdsopgaver og projekter....