Brugen af fiskeolie som kosttilskud

billig fiskeolie

Fiskeolie er et stof, der ikke blot forefindes konkret i fisk, og som kan indoptages igennem spisning heraf. Det kan tillige erhverves særskilt i kondenserede mængder. Der findes forskellige typer af fiskeolie ikke blot henholdvis de særskilte fiskearter, men tillige i form af disse separate og kondenserede olietyper, der idag udbydes som et væsentligt kosttilskud. Kosttilskudet, der tilvejebringes via de forskellige produkter af fiskeolie, er ment til dem, der ikke indtager fisk i tilrådelige mængder. De mange forskellige typer af fiskeolie, som er tilgængelige idag, er alle effektivitetstestet.

billig fiskeolie
billig fiskeolie

Billig fiskeolie og effektivitet

Der gøres brug af det føromtalte kosttilskud af en væsentlig grund. Skønt der ikke hersker enighed om emnet blandt dem, der forstår sig på sagen, er én effekt af fiskeolie altid omtalt som væsentlig. Dette angår dens funktion som en sund form for fedtsyre, en såkaldt Omega-3 fedtsyre, der menes at besidde et sundhedsfremmende potentiale. For at forstå dette kan opmærksomheden et kort øjeblik henledes på de mange former for fedtsyrer, som mennesker indtager via varieret kost. Mættede fedtsyrer (også betegnet som Omega-6), såsom dé der indoptages via kød og diverse smørprodukter, anbefales til kun at udgøre en beskeden del af den samlede ernæring. Derimod udgør de fedtsyrer, der kategoriseres som enkelt-umættede, såsom fiskeolie og øvrige Omega-3 fedtsyrer, dem, der bør indtages i det samlet set største omfang. Det er af denne årsag, at billig fiskeolie som et specialfremstillet produkt er genstand for omtale blandt ernæringsrådgivere. Hvad effekten skulle være ved indtagelse af denne form for fedtsyre, er derfor først og fremmest en kostmæssig ligevægt. Hvad angår dosering af fiskeolie, er den gængse anbefaling, at indtagelsen bør ligge på 1000 mg. ugentligt, svarende til en omtrentlig servering 2 gange i løbet af denne tid.

Hvad fiskeolien kan bevirke

Megen forskning i de gavnlige effekter ved indtagelse af fiskeolie fæster sig ved forebyggelse. Forebyggelsen, i denne sammenhæng, er mod forskellige former for hjerte-karsygdomme. De menes blandt andet at være forårsaget af en for et stabilt helbred utilstrækkelig kost. I så henseende er risikoen for blodpropper mulig at mindske ved at ernære sig på rette vis. Dette kan i en eller anden grad afhjælpes ved indtagelse af fiskeolie, da den kemiske sammensætning i denne fedtsyre har en gavnlig effekt i forhold hertil. Hvad der ydermere er tilfældet med fiskeolien er den beskedne mængde, som allerede nævnt, der skal for at opnå et stabilt helbred. Ved ethvert indtag af fiskeolie bør der dog tages besindige forbehold for den konkrete sundhedsstilstand. Billig eller dyr fiskeolie lanceres derfor også med henblik på et sådant behov. Beskedne eller rigelige mængder til trods, findes der overvejende mange forskellige af de billige varianter af fiskeolien, ofte med gode anbefalinger fra kunder og fagkyndige.